Glavni ciljevi

 • Razvoj politologije
 • Razvoj metodologije i političke teorije
 • Istraživanje političkog sustava Republike Hrvatske
 • Komparativno istraživanje političkih sustava u svijetu
 • Izrada politika (policy analiza)
 • Istraživanja u području vanjske politike i međunarodnih odnosa
 • Istraživanje globalizma i procesa globalizacije
 • Istraživanje procesa europskih integracija s osvrtom na hrvatske euro integracije
 • Istraživanje regionalnih politika: europske, srednjoeuropske i balkanske studije
 • Istraživanje procesa tranzicije
 • Izrada politološko-dokumentacijske baze podataka

praktična i edukacijska područja djelovanja

 • Nakladnička djelatnost
 • Objavljivanje rezultata istraživanja u obliku knjige i elektronske knjige
 • Izdavanje online časopisa za društvene znanosti
 • Politički marketing
 • Političko savjetovanje
 • Seminari, okrugli stolovi
 • Promicanje političke kulture, demokracije, civilnog društva, tolerancije, ljudskih prava, hrvatskih euro integracija i hrvatskog nacionalnog kulturnog identiteta