početna | gdje smo | suradnici | marketing | donacije | podupiratelji | članstva u međunarodnim udruženjima | u medijima
CPI
DOGAĐANJA

  » arhiva događanja

ZNANOST ONLINE
RADOVI
INSTITUCIJE ONLINE
PRODUKCIJA
VIJESTI ONLINE
FOTOGALERIJA

  » vidi više ...

hit.hr
edukacija.hr
PanLiber
radio_dalmacija
imin

4. Udruge koje djeluju u Republici Hrvatskoj

Adresar udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj - www.umki.hr/docs/adresarUM.pdf


ANST 1700
Sjedište: Split, Domovinskog rata 45
Djelatnost: pružanje pomoći ovisnicima o drogi i članovima njihovih obitelji; uspostava i održavanje apstinencije u ovisnika i resocijalizacija ovisnika apstinenata; održavanje grupnih terapija u svrhu izmjene načina ponašanja, stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji, te upoznavanja s vlastitom bolešću i načinima njenog liječenja; pomaganje članovima koji imaju poteškoća u apstinenciji, a posebno u slučaju recidiva, te pronalaženje načina za uspješnu pomoć; obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva

Bez dima
Sjedište: Zagreb, Počiteljska 8
Djelatnost: planiranje rada radi promicanja i unapređenja prava nepušača; informiranje javnosti i podizanje svijesti o štetnosti pušenja i provođenja zakonskih regulativa relevantnih za interese svojih članova; suradnja s državnim institucijama radi promicanja interesa članova udruge; predlaganje mjera zaštite i unapređenja zdrvlja bez duhanskog dima; organiziranje tribina, skupova i seminara i organiziranje predavanja i edukativnih radionica; te druge djelatnosti
http://bezdima.blog.hr

Bios - Udruga za pomoć ovisniku
Sjedište: Zagreb, Babulek 34
Djelatnost: programi smanjenja rizika, prevencije B i C hepatitisa, HIV infekcije, zamjena prljavog za čisti pribor (igle i šprice) intravenoznim ovisnicima; programi smanjenja rizika, prevencija spolno prenosivih bolesti i AIDS-a podjelom kondoma ovisnicima i povremenim uzimateljima droga; pružanje stručne pomoći za svrsihodniju komunikaciju, izmjenu načina ponašanja, uspostavu narušenih odnosa, u cilju smanjenja rizika predoziranja, smrtnosti i suicida ovisnika; neposredni kontakti i izravne intervencije u cilju smanjenja negativizma i agresivnosti ovisnika prema zajednici, te obavljanje ostalih djelatnosti

Bivši pušači
Sjedište: Split, A.G. Matoša 2
Djelatnost: promicanje zdravlja, prevencija i liječenje od pušenja; osmišljavanje i provođenje programa odvikavanja od pušenja; organiziranje prigodnih manifestacija, seminara, tečajeva; pružanje pomoći osobama ovisnim o pušenju, te provođenje drugih aktivnosti u svrhu ostvarivanja cilja

Centar za ovisnosti nevladinih udruga
Sjedište: Zagreb, Ilica 62
Djelatnost: provedba programa stručne pripreme ovisnika i povremenih uzimatelja opojnih droga za odvikavanje od ovisnosti, liječenje i rehabilitaciju; provedba progrma savjetovanja i pružanja stručne pomoći za unapređenje komunikacije i izmjenu načina ponašanja; pomoć ovisnicima u poteškoćama recidiva uslijed tretmana liječenja i odvikavanja od ovisnosti i provedba programa "Outreach" aktivnosti; te druge djelatnosti

Centar za prevencijsku praksu (CPP)
Sjedište: Pazin, Ćirilometodske družbe 10
Djelatnost: unapređivanje kvalitete prakse prevencije i primjene modela prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih; stvaranje kriterija za evaluaciju postojeće prakse i davanje prijedloga za njeno unapređivanje; organiziranje novih programa prevencije i omogućavanje njihovog provođenja u sredinama gdje je to potrebno; poticanje povezivanja stručnjaka i resora koji na bilo koji način sudjeluju u donošenju odluka koje su povezane s načinom života djece i mladih ili su za njega odgovorni te ostale djelatnosti

Centar za prevenciju ovisnosti, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika Slavonski Brod
Sjedište: Slavonski Brod, Naselje Slavonija I 0
Djelatnost: rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu, ali i drugim sredstvima (nikotin,ostale droge), te provođenje prevencije poteškoća vezanih uz pijenje alkoholnih pića

Centar za resocijalizaciju izliječenih ovisnika i obitelji Grad na gori
Sjedište: Split, Omiška 24
Djelatnost: osiguranje kvalitetnog uključivanja i prilagodbe izliječenih ovisnika na opće društvene vrijednosti i standarde zajednice; pružanje pomoći pri uspostavljanju stabilnih socijalnih kontakata, te pronalaženju zaposlenja; poticanje i motiviranje obitelji na djelotvorniju komunikaciju u svrhu prevladavanja problema i uspostave stabilnosti u ponašanju i međusobnom odnosu; organiziranje savjetovanja i upoznavanje javnosti o raznim ovisnostima kao bolestima; suradnja sa zdravstvenim ustanovama i terapijskim zajednicama; obavljanje drugih djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva

Centar za unapređivanje kvalitete života Mandala
Sjedište: Pula, Put od Fortica 52
Djelatnost: unapređivanje kvalitete života u radu s pojedincima i grupama na kulturnom, socijalnom, prosvjetnom, medicinskom i psihološkom području u namjeri osnaživanja društvenih mehanizama prevencije i pravodobnih reakcija društva na pojavu poremećaja u ponašanju, ovisnosti, kriminalnog ponašanja i socijalne isključenosti; poticanje zdravih stilova života i prirodno očuvanje zdravlja; promicanje i unaprjeđivanje integralne Satyananda yoge, ayurvede, samkya filozofije; razvoj programa prevencije, resocijalizacije i socijalne integracije djece, mladih i odraslih osoba izloženih riziku poremećaja u ponašanju, ovisnosti, kriminalnog ponašanja i socijalne isključenosti te ostale djelatnosti

Društvo za prevenciju zlouporabe droga i drugih problema mladih Zdravi put
Sjedište: Lovran, Šetalište M.Tita 84
Djelatnost: unapređenje zdravlja, kvalitete življenja i prevencija ovisnosti

Hrvatska udruga sigurnih zajednica (HRUSIZ)
Sjedište: Kutina, A.G.Matoša 42
Djelatnost: edukacija iz područja prevencije ozljeda i nasilja, promocija sigurnosti i zdrvaih stilova života, uključivanje u projekt Sigurna zajednica Svjetske zdravstvene organizacije, motiviranje lokalnih zajednica u cilju prihvaćanja ideje stvaranja Sigurne zajednice i širenje mreže sigurnih zajednica na nacionalnom i međunarodnom nivou i dr.

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara (HSKLA)
Sjedište: Zagreb, Vinogradska cesta 29
Djelatnost: osiguravanje redovitog protoka informacija relevantnih za rad svojih članica; obavljanje zajedničke propagandne djelatnosti u cilju promicanja apstinencije od alkohola, liječenja alkoholizma i resocijalizacije ovisnika o alkoholu; izdavanje prema potrebi publikacija i časopisa sukladno Zakonu, te obavljanje ostalih djelatnosti
http://www.hskla.hr/

Adresar KLA i udruženja KLA
http://www.hskla.hr/adresar.htm

Liga za prevenciju ovisnosti
Sjedište: Split, Bana Josipa Jelačića 4
Djelatnost: organiziranje društvenog i stručnog rada svojih članova u svrhu doprinosa u podizanju kulture življenja, a posebice razine svijesti o fizičkom, psihičkom, duhovnom i socijalnom aspektu zdravlja; poticanje razvijanja povezanosti jedinica lokalne samouprave uprave i građana u djelovanju za unapređenje zdravlja, smanjenjem incidencije svih bolesti ovisnosti posebno narkomanije, te druge djelatnosti
http://liga.hr/index.php/naslovnica

Mi Možemo (MiMo)
Sjedište: Zagreb, Iblerov trg 9/III
Djelatnost: organiziranje seminara za unapređenje znanja u suzbijanju ovisnosti;davanje podrške i informacija u kontaktu sa socijalnim, zdravstvenim, pravosudnim, obrazovnim i ostalim institucijama; podržavanje stvaranja mreža srodnih centara na području gdje se za to ukaže potreba

Mladi protiv droge (MPD)
Sjedište: Split, Stagnja 5
Djelatnost: razvijanje kvalitetnih životnih vrijednosti mladih; organiziranje edukativnih programa koji imaju obilježje preventivnog djelaovanj protiv droge; uključivanje stručnjaka u edukativne programe protiv droge i drugih poroka; organiziranje izložbi i javnih priredbi svojih članova, te kulturno-umjetničkim aktivnostima, pjevanjem, plesom, manekenstvom - utjecati na mogućnost zabavljanja bez poroka
http://www.mladiprotivdroge.hr

Mudrost - Mreža udruga za suzbijanje ovisnosti
Sjedište: Mudrost - Mreža Udruga za Suzbijanje Ovisnosti
Djelatnost: unapređenje sustava suzbijanja svih vrsta ovisnosti, promicanje kvalitete života i kvalitetnijeg pružanja socijalnih i humanitarnih usluga korisnicima, te koordiniranja i jačanja aktivnosti svojih članica; iniciranje i poticanje mjera za efikasnije pružanje pomoći osobama s problemom ovisnosti i njihovim obiteljima; podupiranje postojećih i osnivanje novih udruga za suzbijanje ovisnosti; organiziranje zajedničkih skupova, radionica, treninga, seminara, stručne i permanentne izobrazbe, radi unapređnja stručnog rada; sudjelovanje u izradi i realizaciji nacionalne strategije, kreiranje propisa i godišnjih akcijskih planova za suzbijanje zlouporabe opojnih droga; pružanje savjetodavne, informacijske i edukacijske pomoći korisnicima; poticanje resocijalizacije i integracije mladih s poremećejima u ponašanju; razvijanje suradnje s Vladom, županijskim i drugim regionalnim tijelima, te međunarodne stručne razmjene volontera; organiziranje stambenih zajednica i smještaja mladih; poticanje i kreiranje aktivnosti koje upotpunjuju program prevencije; organiziranje klubova kulturnog, edukativnog i športskog sadržaja; obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva

Novi život - Udruga za pomoć u rješavanju problema ovisnosti o drogama
Sjedište: Split, Mostarska 17
Djelatnost: organizira prigodne manifestacije, seminare i ostale slične oblike okupljanja; pruža besplatnu pomoć osobama s problemom ovisnosti; pruža pomoć osobama koje se na neki naćin smatraju "marginalnim"; pruža svaku pomoć i podržava aktivnosti usmjerene na postizanje ciljeva Udruge te surađuje sa svim udrugama i ostalim asocijacijama čiji je program isti ili sličan njezinom
http://www.novi-zivot.hr

Osječka liga za borbu protiv ovisnosti
Sjedište: Osijek, Kamila Firingera 24
Djelatnost: program stručne pripreme ovisnika i povremenih uzimatelja sredstava ovisnosti za odvikavanje od ovisnosti, liječenje i rehabititaciju, te dr.

PLUTON – Udruga za promicanje života bez droge, alkohola i kriminala
Sjedište: Pula, Marijanijeva 14
Djelatnost: edukacija i rad na prevenciji konzumiranja raznih narkotika; rad sa ovisnicima i osobama koje dolaze iz komuna; izrada programa za roditelje problematične djece; organiziranje tečajeva i radionica (računala, grafički dizajn, fotografija, ples,...); organiziranje humanitarnih akcija za ugroženu populaciju te ostale djelatnosti

PRIJATELJ za pomoć u rješavanju problema ovisnosti o drogama
Sjedište: Šibenik, Matije Gupca 50
Djelatnost: organiziranje i poticanje sveukupne resocijalizacije osoba liječenih od ovisnosti o drogama; pomaganje u rješavanju problema ovisnosti samim ovisnicima i njihovim obiteljima te poticanje ovisnika na odlazak na liječenje u rehabilitacijske centre u zemlji i inozemstvu; pružanje pomoći u širenju kulture mira, nenasilja i socijalizacije; poticanje i izrada programa i projekata kreativnog rješavanja sukoba za specifične potrebe; samoobrazovanje članova Udruge i drugih zainteresiranih za rješavanje problema ovisnosti; aktivna suradnja sa svim udrugama, asocijacijama ili tijelima utemeljenim sa jednakim ili sličnim ciljevima; te ostale djelatnosti
http://udrugaprijatelj.blog.hr

Reci da nepušenju
Sjedište: Zagreb, Rockefellerova 4
Djelatnost: planiranje rada i razvitka akcija kojima se promiče smanjenje broja aktivnih pušača; organiziranje edukacijskih programa za nepušenje; osnivanje grupa za podršku bivšim pušačima; te druge djelatnosti

Romobil Udruga zdravog društveno prihvatljivog življenja
Sjedište: Dugo Selo, Savska 13
Djelatnost: planiranje rada, održavanje sastanaka, organiziranje javnih tribina na temu negativnih učinaka konzumiranja alkohola i pušenja, te važnosti zdrave prehrane i fizičke aktivnosti i dr.

Savez za zaštitu duševnog zdravlja i suzbijanje ovisnosti Koprivničko-križevačke županije
Sjedište: Koprivnica, Florijanski trg 4
Djelatnost: potpomaganje i rad na formiranju klubova liječenih alkoholičara, udruženja drugih ovisnika, udruženja mladih, udruženja osoba u poodmakloj dobi, udruženja psihijatrijskih bolesnika, poticanje i pružanje stručne pomoći u formiranju sekcija gdje se za to ukaže potreba, iniciranje i pomaganje u provođenju planske edukacije profesionalnih i paraprofesionalnih kadrova

Stijena - Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji
Sjedište: Zagreb, Antuna Bauera 7
Djelatnost: liječenje ovisnika i njihovih obitelji putem programa koji se provodi u centru; pružanje duhovne pomoći ovisnicima i njihovim obiteljima; kako bi uspješno nadvladali probleme i postigli promjenu ponašanja i načina života; pružanje pomoći pri uspostavljanje stabilnih socijalnih kontakata i pronalaženja zaposlenja; te obavljanje ostalih djelatnosti

Svjetlo života
Sjedište: Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 41
Djelatnost: poticanje i pomaganje u preventivnim akcijama među roditeljima i djecom protiv zlouporabe opojnih droga; osmišljavnje i provođenje programa izvanškolskih aktivnosti i slobodnog vremena radi sklanjanja djece i mladeži od lošeg okruženja; nabavljanje i izdavanje stručne literature i popularne literature, iz svoje djelatnosti radi edukacije, te druge djelatnosti

Udruga apstinenata za rad sa ovisnicima i resocijalizantima - Ruka
Sjedište: Slakovec, Slakovec 68
Djelatnost: organizirati tribine i predavanja na temu sprječavanja i liječenja ovisnosti od droge, ostvarivati suradnju sa terapijskim zajednicama, obavljati savjetodavne razgovore sa ovisnicima i njihovim roditeljima, pružati pomoć u resocijalizaciji apstinenata od droge te surađivati sa sličnim udrugama i ustanovama za liječenje ovisnosti

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji - Porat
Sjedište: Zadar, Ravnice bb
Djelatnost: organizirati tribine i predavanja na temu sprječavanja i liječenja ovisnosti od droge; tiskati i distribuirati informativne materijale vezane za resocijalizaciju; poticati kulturu uvažavanja i pružanja pomoći apstinentima u resocijalizaciji; pokretatiti akcije usmjerene skretanju pažnje na problem resocijalizacije; ostvarivati suradnju s terapijskim zajednicama; surađivati sa sličnim udrugama i ustanovama za lijećenje ovisnosti; informiranjem utjecati na predrasude prema ovisnosti i ovisnicima; pomagati lijećenim ovisnicima i tzv. "rizičnoj populaciji" da kvalitetno osmisle svoje vrijeme; pomagati članovima Udruge u ostvarivanju njihovih prava
http://www.udrugaporat.hr

Udruga Dedal Split
Sjedište: Split, Sinovčićeva 5/A
Djelatnost: borba protiv širenja narkomanije, te pružanje pomoći ovisnicima sa svrhom njihovog ozdravljenja i resocijalizacije; educiranje i širenje obrazovanja o štetnosti opijata i narkomanije; praćenje stručne literature o narkomaniji; suradnja sa školama i svim institucijama radi prevencije i suzbijanja narkomanije; izdavanje publikacija, organiziranje izložbi i javnih priredbi u svrhu ostvarivanja cilja, kao i druge djelatnosti

Udruga građana Nada
Sjedište: Split, Plančićeva 4
Djelatnost: širenje realnih informacija o fenomenu droge, unaprjeđenje razine liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika; pružanje besplatne pomoći osobama s problemom ovisnosti

Udruga građana za borbu protiv ovisnosti o drogama i pomoć ovisnicima - Donat
Sjedište: Zadar, Ravnice bb
Djelatnost: organizirati tribine i predavanja na temu sprječavanja i liječenja ovisnosti od droge; tiskati i distribuirati informativne materijale vezane za ovisnosti; poticati kulturu uvažavanja i pružanja pomoći ovisnicima; pokretanje akcije usmjerene skretanju pažnje na problem ovisnosti; ostvarivati suradnju s terapijskim zajednicama; surađivati sa sličnim udrugama i ustanovama za liječenje ovisnosti; informiranjem utjecati na predrasude prema ovisnosti i ovisnicima; poticati izradu znanstvenih projekata koji tematiziraju fenomen ovisnosti; poticati pomoć trudnim ovisnicama; poticati pomoć djeci ovisnika o drogama; pomagati članovima Udruge u ostvarivanju njihovih prava u borbi protiv ovisnost

Udruga Jedni za druge
Sjedište: Zagreb, Ivana Pergošića 10
Djelatnost: pomoć članovima da putem individualne, grupne i obiteljske terapije što dulje apstiniraju od psihoaktivnih tvari; provođenje programa resocijalizacije osoba s poremećajem poriva i ovisnika o psihoaktivnim tvarima; provođenje programa psihološke i socijalne rehabilitacije i resocijalizacije osoba s posebnim potrebama; provođenje terapijskog jahanja u svrhu rehabilitacije i resocijalizacije svojih članova; razvijanje principa samopomoći i međunarodne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju što duže apstinencije ili pružanja podrške u kriznim situacijama; provođenje što šire i stalne edukacije svojih članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću, problemima i načinima njenog liječenja i rješavanja; te druge djelatnosti

Udruga Krijes Pula (UKP)
Sjedište: Pula, Jurice Kalca 20
Djelatnost: sprječavanje bolesti ovisnosti te pomoć kod poduzimanja mjera za suzbijanje širenja pojave bolesti ovisnosti; organiziranje tribina, savjetovanja, skupina, obilazaka i kontakata s obiteljima čiji članovi imaju neka iskustva ili redovito konzumiraju droge te njihova uključivanja u centar za prevenciju i liječenje ovisnosti

Udruga mladih Zlatni zmaj
Sjedište: Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41
Djelatnost: izvanbolničko liječenje, tj. odvikavanje od ovisnosti kroz športske aktivnosti i unaprjeđenje zdravlja mladeži; organiziranje i sudjelovanje u športskim priredbama (smotre, festivali, susreti mladeži, studentska natjecanja, lige mladih, i sl), suradnja s drugim športskim udrugama, udrugama mladih, ligom protiv ovisnosti, humanitarnim organizacijama, centrima za izvanbolničko liječenje od ovisnosti; te organiziranje športsko-rekreacijskih aktivnosti mladeži

Udruga MMM projekt
Sjedište: Split, Poljička cesta 15
Djelatnost: upoznavanje javnosti o problemu nezaposlenosti među populacijom bivših ovisnika; praćenje i osiguravanje podrške povratniku s tretmana liječenja iz terapijske zajednice ili neke druge ustanove, kao i pomoć njihovim obiteljima u novonastaloj situaciji; uključivanje u resocijalizacijski program kroz razne oblike rada i vještina; pomoć pri pronalasku stalnog zaposlenja i smještaja; edukacija o ljudskim pravima, suradnja sa srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama pružanje pravne, fizičke i druge pomoći pojedincima i grupama, žrtvama svih oblika nasilja i diskriminacije bilo koje vrste, organiziranje druženja, izleta, stručne, edukativne, sportske i rekreativne aktivnosti za sve članove, te druge djelatnosti

Udruga Naše zdravlje (NZ)
Sjedište: Trogir, Ul. kardinala Alojzija Stepinca 24
Djelatnost: podizanje razine svijesti o fizičkom, psihičkom, duhovnom i socijalnom aspektu zdravlja građana; razvijanju povezanosti jedinica lokalne samouprave i građana u djelaovanju na unapređenju zdravlja na lokalnoj razini; smanjenju incidencije bolesti ovisnosti (droga, alkohol, duhan) u županiji kroz sekundarnu i tercijarnu prevenciju; otkrivanje bolesti ovisnosti o alkoholu i drogi kroz testiranja i druge djelatnosti

Udruga ovisnikovo dijete (UOD)
Sjedište: Zagreb, Erdödyeva 14
Djelatnost: okupljanje svih skrbnika i udomitelja djece ovisnika o lakim i teškim drogama, te alkoholu, kao i ostalih koji sudjeluju u zaštiti i pomoći djeci ovisnika; organiziranje aktivnsoti i djelovanje na procesu socijalne integracije djece ovisnika, te prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije; organiziranje seminara, tribina, okruglih stolova, radionica i ostalih skupova radi educiranja članova Udruge i šire hrvatske javnosti; obavljanje ostalih djelatnosti

Udruga Preventiva – Rijeka
Sjedište: Rijeka, Ciottina 19
Djelatnost: pripremanje i poticanje članova udruge za razne vidove društvenih aktivnosti kojima će se senzibilizirati javnost za ovisničku problematiku, djelovanje s ciljem pravovremenog informiranja mladih o štetnim posljedicama konzumiranja droge, provođenje kontinuiranih edukacija o problematici ovisnosti o drogama kroz poticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti u slobodnom vremenu mladih,motiviranje obitelji na djelotvornu komunikaciju sa svojom djecom, pomoć obiteljima ovisnika, pojedinačne i grupne podrške obiteljima, roditeljima i drugim članovima obitelji ovisnika u cilju razvijanja uspješnog suočavanja sa životnim stresovima, senzibiliziranje javnosti, informiranje i rad na prevenciji kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i malignih bolesti te poticanje odgovarajuće skrbi o starijim osobama te ostalo

Udruga Preživjeli
Sjedište: Pula, Gajeva 3
Djelatnost: preventivni rad sa obrazovnim ustanovama i drugim zainteresiranim institucijama te organizacija seminara, radionica i drugih oblika preventivnog rada; rad s obiteljima ovniska i bivših ovisnika; suradnja s rehabilitacijskim centrima i drugim odgovarajućim ustanovama; organiziranje programa za obogaćivanje slobodnog vremena bivših ovisnika; pomaganje pri zapošljavanju povratnika s rehabitlitacije; izdavanje publikacija vezanih za problematiku ovisnosti o teškim drogama

Udruga roditelja SAN PATRIGNANO Split
Sjedište: Split, Put sedam Kaštela bb
Djelatnost: prevencija i suzbijanje narkomanije; upoznavanje i educiranje građana o štetnosti ovisnosti; pomaganje ovisnicima-narkomanima i njihovim roditeljima kod uspostave međusobnog povjerenja i odlaska na organizirano liječenje; pomaganje u resocijalizaciji, školovanju i doškolovanju, zapošljavanju i reguliranju drugih prava; suradnja sa svim institucijama koje djeluju na suzbijanju bolesti ovisnosti; podupiranje i iniciranje otvaranja komuna kao temeljnog oblika liječenja; izdavanje publikacija, organiziranje iložbi i javnih priredbi, kao i druge djelatnosti

Udruga roditelja za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika o drogama ŽIVOT VITA
Vela Luka
Sjedište: Vela Luka, Obala 3
Djelatnost: preventivno djelovanje radi suzbijanje korisnika o drogama i suradnji s ustanovama radi njihovog liječenja

Udruga roditelja Zajednica susret – Zagreb
Sjedište: Zagreb, II Cvjetno naselje 17/a
Djelatnost: širenje obrazovanja i poboljšanje obavještenosti o štetnosti opijata i ovisnosti među građanima, a posebno mladeži; prati stručnu literaturu i primjenjuje saznanja na planu suzbijanja ovisnosti i primjene terapije; surađuje s državnim tijelima, znanstvenim i drugim institucijama koje su zainteresirane za prevenciju i suzbijanje ovisnosti; surađuje s crkvom na suzbijanju ovisnosti, te u pomaganju ovisnicima; surađuje s školama i drugim obrazovnim ustanovama provodeći prevenciju; izdaje knjige, časopise i duge publikacije, organizira izložbe i javne priredbe, a sve u svrhu suzbijanja i osiguranja sredstava za rad udruge; organizira grupe samopomoći za roditelje ovisnika i druge građane koji izraze potrebu da saznaju nešto o prevenciji ovisnosti; te obavljane ostalih djelatnosti
http://udrugaroditelja-susret.org

Udruga roditelja Zajednica susret – Pula
Sjedište: Pula, Benčićeva 53
Djelatnost: organizira grupe samopomoći za roditelje ovisnika i druge građane koji izraze potrebu da saznaju nešto o prevenciji ovisnosti; informira o štetnosti opijata i ovisnosti; surađuje sa državnim tijelima, znanstvenim i drugim institucijama koje su zainteresirane za prevenciju i suzbijanje ovisnosti te ostale djelatnosti

Udruga Ruka ljubavi
Sjedište: Dubrovnik, A.Starčevića 41
Djelatnost: osmišljavanje i provođenje programa rada Udruge u skladu s njenim ciljevima, i to: pomaganje u rješavanju problema ovisnosti samim ovisnicima i njihovim obiteljima, te poticanje ovisnika na odlazak na liječenje u rehabilitacijske centre u zemlji i inozemstvu; organiziranje i poticanje sveukupne reocijalizacije osoba liječenih od ovisnosti ; samoobrazovanje članova Udruge i drugih zainteresiranih za rješavanje problema ovisnosti; te suradnja s drugim udrugama, lokalnim i državnim tijelima

Udruga Sloboda
Sjedište: Dubrovnik, Ante Starčevića 41
Djelatnost: primarna i sekundarna pervencija od ovisnost kroz sportske aktivnosti, unapređenje zdravlja mladeži; organizirana rehabilitacija od ovisnosti; organiziranje i sudjelovanje u sportskim priredbama i ligaškim natjecanjima u borilačkim sportovima (kickboxing, tajlandski boks,boks,full contact,karate,savate boks,budokai, ka-te-do, džudo i ostali borilački sportovi); suradnja sa sportskim savezima i udrugama mladih; organiziranje kampanja, tribina, edukacijskih seminara i raznih skupova o suzbijanju zlouporabe droga; pokretanje i izvodjenje organizirane masovne rehabilitacije ovisnika o drogama te liječenja ovisnika o drogama u teraputskim zajednicama; realizianje programa prevencije od zaraznih bolesti poput AIDS-a i dr.

Udruga za borbu protiv ovisnosti DOBRI-PČELINJAK
Sjedište: Raba, Raba 0/0
Djelatnost: aktivno djelovanje po svim vidovima prevencije; promicanje zdravog načina života; edukacija stanovništva, posebno mladih, u svezi s problemom ovisnosti; priprema i motiviranje ovisnika za tretman u terapijskim zajednicama; paralelan rad sa obitelji ovisnika; pomoć pri resocijalizaciji i zaposlenju rehabilitiranih ovisnika; pomoć ovisnicima pri održavanju trajne apstinencije

Udruga za borbu protiv ovisnosti OAZA
Sjedište: Dubrovnik, Stjepana Cvijića 10
Djelatnost: promicanje zdravog načina života; smanjenje fenomena ovisnosti na našim prostorima; aktivno djelovanje na svim vidovima prevencije ovisnosti; edukacija stanovništva, posebno mladih, u svezi s problemom ovisnosti; priprema i motiviranje ovisnika za tretman u terapeutskim zajednicama; rad sa obiteljima ovisnika; pomoć pri resocijalizaciji i zaposlenju rehabilitiranih ovisnika; te ostale djelatnosti

Udruga za prevenciju ovisnosti Nada – Donji Miholjac
Sjedište: Donji Miholjac, Trg A Starčevića 1
Djelatnost: edukacija djece, mladeži, građana putem tribina, tečajeva, peticija, proglasa; promidžba zdravih stilova života kroz organiziranje športskih rekreacija, manifestacija, te zabavnih manifestacija; razvijanje svih oblika zdravstvene i socijalne kulture te dr.

Udruga za prevenciju ovisnosti, pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge i obitelji Moji dani
Sjedište: Krapina, Magistratska 12
Djelatnost: prevencija ovisnosti putem senzibilitacije građana, roditelja i mladeži, pomoć ovisniku kroz savjetovalište i obitelji ovisnika, socioterapijska zajednica - kuća za ovisnike i druge djelatnosti
http://www.mojidani.hr

Udruga za prevenciju ovisnosti, pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge i obitelji ŽIVOT-DA
Sjedište: Stančić, Zagrebačka 0
Djelatnost: preventivne aktivnosti koje uključuju predlaganje, provedbu mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje ovisnosti; edukacijske aktivnosti na podizanju razine znanja o bolesti ovisnosti; suradnja sa školama, zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave problemom ovisnosti i dr.

Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama

Sjedište: Pula, Trg 1. Istarske brigade 12
Djelatnost: poticanje unapređenja zdravstvenog i psihofizičkog zdravlja liječenih ovisnika; razvoj suradnje stručnjaka i institucija za resocijalizaciju s institucijama za liječenje i penalni tretman ovisnika; iniciranje osnivanja prihvatilišta za ovisnike; organiziranje stručnih predavanja, seminara, izrada elaborata sa temama iz aktivnosti udruge; stručna suradnja i koordinacija aktivnosti sa drugim udrugama i zajednicama kao i inozemnim institucijama koje su vezane za problematiku rada s ovisnicima te ostale djelatnosti

Udruga za promicanje psihofizičkog zdravlja djece, mladeži i odraslih La Bor
Sjedište: Delnice, Frankopanska 63
Djelatnost: promicanje zdravog načina življenja, fizičkog i psihofizičkog zdravlja organiziranjem savjetovanja, tečajeva, radionica, predavanja te sudjelovanje u organizaciji raznih događanja, poticanje suradnje s odgojnim, zdravstvenim, športskim i obrazovnim ustanovama, organiziranje savjetodavnog rada s djecom, mladima i odraslima pružanjem stručne pomoći u rješavanju različitih problema vezanih za školovanje te sazrijevanje djece i mladeži, preveniranje problema vezanih za školovanje i problema ovisnosti te ostalo

Udruga za promicanje zdravlja, prevenciju ovisnosti i pomoć ovisniku Pro Sanitas
Sjedište: Praputnjak, Praputnjak 1
Djelatnost: organizira akcije s ciljem promicanja zdravog načina života i prevencije ovisnosti, organizira obilježavanje dana značajnih za očuvanje zdravlja i prirode, organizira edukativne grupe za razvoj psihosocijalnih vještina kod djece, mladih i odraslih članova, organizira edukativne grupe za pomoć ovisniku i obitelji, organizira rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika kroz rad u grupama te ostalo

Udruga za promicanje zdravog načina života ZDRAVLJE

Sjedište: Krapina, Trg Stjepana Radića 9
Djelatnost: utjecaj na izgradnju stavova za prevenciju bolesti i ovisnosti, prevencija zlouporabe opojnih droga i usvajanje zdravog stila života, izrada projekata i inicijativa za promicanje zdravog načina života te druge djelatnosti

Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja i suzbijanje ovisnosti Vinkovci
Sjedište: Vinkovci, Duga ulica 43
Djelatnost: pružanje stručne pomoći socioterapijskim klubovima, ovisnicima o alkoholu, drogama, oboljelim pušačima te suradnja sa zdravstvenim, socijalnim, školskim i drugim organizacijama radi samozaštite i samopomoći oboljelim oso

Udruga Život je više
Sjedište: Split, Mihovila Pavlinovića 1
Djelatnost: izrada i provedba programa edukacije svih kategorija stanovništva vezane uz prevenciju ovisnika o opojnim i halucinogenim sredstvima; pružanje pedagoške, duhovne pomoći ugroženim i liječenim osobama; organiziranje i podupiranje stručnih savjetovanja, predavanja, tribina i znanstvenih skupova te publicistike u svrhu prevencije i zaštite ugroženih osoba i uklanjanja posljedica liječenja ovisnika, te obavljanje ostalih djelatnosti
http://www.lifeismore.info

Znanje daje sigurnost (ZDS)
Sjedište: Sveti Ivan Zelina, Ivana Žigrovića Pretočkog 16
Djelatnost: organiziranje i provođenje predavanja, seminara i javnih tribina u cilju suzbijanja zlouporabe droga, društveno neprihvatljivih ponašanja i prevencije ovisnosti; provođenje edukacije o štetnosti i načinu suzbijanja zlouporabe droga i drugih opojnih sredstava; izdavanje knjiga i drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti i dr.

Život - Udruga građana za borbu protiv zloupotrebe droge
Sjedište: Metković, Kralja Zvonimira 32
Djelatnost: savjetovanje i stručna pomoć građanima u sklopu djelovanja udruge; motiviranje i organizirano upućivanje ovisnika u terapijske zajednice i druge centre za liječenje ovisnosti; poticanje i pomoć ovisnicima na održavanju apsistencije u postpenalnom razdoblju, te razdoblju nakon njihovog povratka sa liječenja; pružanje besplatne pravne pomoći ovisnicima; organiziranje druženja i sastanaka roditelja s ciljem edukacije i poticanja na kvalitetnije roditeljstvo nužno nakon povratka njihove djece s liječenja
posjetitelj: 000030784619
PRETRAŽIVANJE
KOLUMNE

Savez za BiH

Višeslav Raos, 5. 4. 2011.... vidi više


Privremeno izvješće o napretku RH u zatvaranju 23. pregovaračkog poglavlja

Višeslav Raos, ožujak 2011.... vidi više


Demokratski protokol upravljanja krizom

Zagreb, 7. 3. 2011.... vidi više

NOVO NA PORTALU

Građanski rat u Siriji: pobjeda realizma?

16. rujna 2013.... vidi više


Nova knjiga Anđelka Milardovića

Nova knjiga Stranac i društvo: fenomenologija stranca i ksenofobije u izdanju Pan libera analizira pojam stranca kroz povijesne epohe, filozofske pravce i političke ideologije. Također se posvjećuje pitanjem ksenofobije koje se posebno aktualizira krizom politike multikulturalizma u Europskoj uniji.... vidi više


Izbori u Iranu: novi početak?

25. lipnja 2013.... vidi više


Lokalni izbori: pobjednici i gubitnici

20. svibnja 2013.... vidi više


Prof. Milardović u Spektru - HRT1

18. travnja 2013.... vidi više

TOPICS
ANKETA
Odobravate li najave daljnjeg produbljivanja stupnja europskih integracija i stvaranje fiskalne unije?